خوش گلدينگز
نقاشی روی بوم - رنگ روغنی
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٤  

دکتر خانگلدی اونق دان برنچه نقاشی.

 

گلی داغ اتکلری