آطا منگزار

آطا منگزار

اوبا داشینداقی‌ دپه‌ ایرله‌نن‌ آطا منگزار عقل‌سیز ارلر زر بیلن‌ یازیلان‌ بد خطا منگزار بو دنیا بیر دویپ‌سیز دریا غرق‌ ادر، بولما بی‌پروا مغرور بولما فانی‌ دنیا گزک‌لی‌ نوبته‌ منگزار قارداش‌سیزا قوات‌ یوقدور اوغول‌سیزا دولت‌ یوقدور عیال‌سیزا عشرت‌ یوقدور خوش‌ گونی‌ حسرته‌ منگزار یاماندان‌ یاغشی‌ ست‌ بولماز اصلی‌ یاغشی‌لار بد بولماز دنیالیکده‌ دولت‌ بولماز اوغول‌ چین‌ دولته‌ منگزار یاتان‌ یری‌ ییلان‌ قوینی‌ آسیلانی‌ ایتینگ‌ بوینی‌ پیس‌ ارینگ‌ یاغشی‌ خاتینی‌ دری‌ بی‌قیمته‌ منگزار بورچ‌ بیلن‌ دوز تازه‌ یارا آوی‌ قاتار روزگاره‌ یامان‌ خاتین‌ یاغشی‌ اره‌ ساویلماز تهمته‌ منگزار مختومقلی‌، نامرادام‌ ایل‌لر خوشدور، من‌ ناشادام‌ سوز معنی‌سین‌ آنگماز آدام‌  بیر قویروق‌سیز ایته‌ منگزار

 

مختومقلی فراغی

/ 0 نظر / 3 بازدید